Grunde

Familievenlige grunde nord for Aarhus

Villaområdet Fruens Eje Udsigten består af 71 grunde i en velbeliggende og familievenligt naturområde. Her i 2019 er lang de fleste af husene indflyttet, mens de øvrige huse er under opførelse. Området forventes færdigetableret i foråret 2020.

Vi har desværre ikke flere grunde på nuværende tidspunkt.

Se oversigtskort over området: Lav opløsning (A4) 5MB / Høj opløsning (A3) 8MB
Se Fruens Eje Udsigtens placering: Google Maps