Køb af grund

Sådan køber I en grund

Salget af grundene varetages af Christian og Peter Carlsen, der står bag udviklingen af boligområdet. I er velkomne til at kontakte os på info@fruenseje.dk eller på tlf. 5362 4435 eller 26797925, hvis I ønsker en personlig rundvisning eller har spørgsmål.

Købsprocessen kan eksempelvis se således ud:

  1. I vælger, hvilken grund I ønsker at købe. I giver os besked, hvorefter vi sender jer de relevante dokumenter og data om den specifikke grund.
  2. Vi mødes og underskriver sammen købsaftalen samt fortrydelsesretten. I har fra underskriftstidspunktet 14 dages betænkningsperiode, hvor I kan træde tilbage uden omkostninger.
  3. Senest 14 dage efter underskriften sender I os en bankgaranti på købesummen + tilslutningsafgifter.

Hvis der er behov for ekstrafundering på en grund, kan det ske ved pilotering eller selvbærende terrændæk. Ekstraomkostninger i forbindelse med fundering refunderes efter nærmere aftale med os, bortset fra de første 50.000 kroner. Der henvises i øvrigt til punkt 10 i standardvilkårene for grundsalg (Bilag D).

Tilslutningsafgifter ved Etape 1 er på ca. 110.000 kroner. Tilslutningsafgifter ved Etape 2+3 er ca. 130.000 kroner, da denne indeholder obligatorisk tilslutning til fjernvarme. Berigtigelsen af aftalen på 6.250 kroner betales af køber.

Reservation
Det er muligt at reservere én grund i 14 dage. Reservation sker ved at sende os en mail på info@fruenseje.dk, og reservationen er gældende, fra I modtager bekræftelse fra os.

Dokumenter
For at gøre købsprocessen så overskuelig som mulig, har vi samlet de overordnede dokumenter her:

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Fælles dokumenter for alle etaper

Desuden er der oplysninger om den specifikke grund, som I kan rekvirere på info@fruenseje.dk