Køb af grund

Sådan køber I en grund

Salget af grundene varetages af Christian og Peter Carlsen, der står bag udviklingen af boligområdet. I er velkomne til at kontakte os på info@fruenseje.dk eller på tlf. 5362 4435 , hvis I ønsker en personlig rundvisning eller har spørgsmål.

Købsprocessen kan eksempelvis se således ud:

  1. I vælger, hvilken grund I ønsker at købe. I giver os besked, hvorefter vi reserverer grunden til jer i maks. 14 dage. Vi sender jer de relevante dokumenter og data om den specifikke grund.
  2. Hvis I beslutter at købe grunden, mødes vi og underskriver sammen købsaftalen samt fortrydelsesretten. I har fra underskriftstidspunktet yderligere 14 dages betænkningsperiode, hvor I kan træde tilbage uden omkostninger.
  3. Senest 14 dage efter underskriftstidspunktet deponerer i købesummen + tilslutningsafgifter på en klientkonto hos vores advokat som står for berigtigelsen af handlen.

Hvis der er behov for ekstrafundering på en grund, kan det ske ved sandpude eller pilotering med selvbærende terrændæk. Ekstraomkostninger i forbindelse med fundering refunderes efter nærmere aftale med os bortset fra de første 50.000 kroner. Der henvises i øvrigt til punkt 10 i standardvilkårene for grundsalg (Bilag D).

Tilslutningsafgifter  udgør ca. 130.000 kroner, da denne indeholder obligatorisk tilslutning til fjernvarme. Berigtigelsen af aftalen på 6.250 kroner betales af køber.

Reservation
Det er muligt at reservere én grund i 14 dage. Reservation sker ved at sende os en mail på info@fruenseje.dk, og reservationen er gældende, fra I modtager bekræftelse fra os.

Dokumenter
For at gøre købsprocessen så overskuelig som mulig, har vi samlet de overordnede dokumenter her:

  • Købsaftale  (det dokument der skal underskrives af jer og os ifm. handlen)

Desuden er der oplysninger om den specifikke grund, som I kan rekvirere på info@fruenseje.dk